Път: : Реалии

Личност

ЛИЧНОСТВ социалистическото общество личността се формира чрез комунистическото възпитание, като целта е тя да стане всестранноразвита личност.