Път: : Реалии

Легионер

ЛЕГИОНЕР – Бивш член на Съюза на българските национални легиони.