Път: : Реалии

Кървавият Божик 1945

КЪРВАВИЯТ БОЖИК (Коледа) 1945. Така се нарича разправата на титовските силови органи с жители на Вардарска Македония, сътрудничили на българската администрация, установена там през пролетта на 1941.

В Скопие, Велес, Куманово, Щип, Битоля, Прилеп, Беровско в дните около Коледа (7 януари) са избити, поименно известни, над 650 активисти на т. нар. български акционни комитети. Знае се и къде са закопани труповете им. А в Преспанското езеро са хвърляни телата на неизвестен брой македонски българи.

Лазар Колишев(ски) - водач на сърбоманите в Македония, предава на Тито списък от 1200 души, които трябва да бъдат убити. Убити са.

Общият брой на македонските българи, ликвидирани от титовистите, са към 23 хил. души, а други 130 хиляди са репресирани. Те преминават през югославските затвори и концентрационни лагери в Голи оток, Идризово и др. А десетки хиляди са разселени из други краища на Югославия.