Път: : Реалии

Култ към личността

КУЛТ КЪМ ЛИЧНОСТТА – Пропаганден термин, въведен от Хрушчов през 1956 г. С него беше обозначен периодът на управлението на Сталин. В най-тесния смисъл, с термина се определяха проявите на възвеличаване и обожествяване на комунистическия лидер (Сталин, у нас – Червенков).