Път: : Кой кой е : П

Кръстю Петков

Кръстю Петков Петков е роден на 18 ноември 1943 г. в г. Димово, Видинско. 
Завършва Висшия икономически институт "Карл Маркс" (сега Университет за национално и световно стопанство), специалност политическа икономия. 
Работи в Института по труда 9 години; в профсъюзния институт "Георги Димитров" -  8 години, като 6 от тях е негов директор.

1986 г. - почетен доцент в Кентския университет в Кентърбъри; член на Международния научен съвет на центъра за интердисциплинарни изследвания на труда и организацията към Католическия университет в Тилбърг. 
1989 - 1990 г. - преподавател в Софийския университет "Кл. Охридски".

1988 - 1990 г. - директор на Института по социология към Българската академия на науките.

Председател на Конфедерацията на независимите синдикати /КНСБ/ до 1997 г. Заместен на този пост от д-р Желязко Христов. Участва в работата на Кръглата маса (1990) от квотата на БСП като представител на КНСБ.

1997 г. - учредител и председател на политическата формация Обединен блок на труда.

2001 г. - избран за депутат с листата на Коалиция за България в 39-ото народно събрание.

2005 - ОБТ участва в парламентарните избори през юни в рамките на Коалиция на розата заедно с Българска социалдемокрация на Александър Томов и НДПС на Гюнер Тахир. Коалицията не успява да прескочи 4-процентната бариера.

Женен, с дъщеря и син.

 

Починал на 23 декември 2016 г.

Вижте неговата автобиография.