Път: : Реалии

"Кристал"

“КРИСТАЛ” – Име на много популярно през 80-те години на ХХ век заведение в София. Намираше се на ул. “Аксаков”, срещу градинката пред Военния клуб (градинката между улиците “Раковски”, “Руски”, “6 септември”, “Аксаков”).