Път: : Реалии

"Кореком"

Българска държавна търговска организация за продажба срещу конвертируема валута или злато на западни стоки за широко потребление. “Кореком” се наричаха и магазините на организацията, разкрити в София, по-големите градове и на други места. Клиенти на “Кореком” бяха чужденци, както и български граждани, които по една или друга причина имаха право да притежават чужда валута. По днешните критерии асортиментът в магазините беше скромен, но в ония времена се възприемаше като връх на благоденствието. Магазини от типа на “Кореком” имаше в повечето европейски комунистически страни. В СССР те се наричаха “Берьозка”, в Полша – “Певекс”, в Чехословакия – “Тузекс” и т.н.

---------------------------------------------------------------------------------------
Библ. Речник на чуждите думи в българския език, София 1993.