Път: : Реалии

Кооператор

КООПЕРАТОР – Член на ТКЗС, който има трудодни, т.е. работи в текезесето.