Път: : Реалии

Контрареволюция

КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯ – Организирана международна борба на реакционните сили срещу постиженията на революцията. Типичен пример за контрареволюция в комунистическото разбиране беше “унгарският метеж от 1956”.