Контекстът при възприемането на Корана

За съжаление често се сблъскваме с разсъждания и дори управленски решения, които уж имат предвид някакъв исторически факт или традиция, но напълно пренебрегват контекста, когато и както са се появили.

Без никакъв спор Коранът е зловеща книга! Тя въобще не признава друговереца за Човек. Той е само вредно животно. От мюсюлманина е иззета, в името на Аллах, всякаква лична отговорност в отношението към Човека-неверник. Там призивно, към мюсюлманина, е казано - не го убиваш ти, убивам го Аз - Аллах. И още - има един счетоводител на човешките деяния и това е Аллах. Към неверниците можеш да се отнасяш всякак - да ги мамиш, лъжеш, избиваш... Целта е една: завладяване на целия Свят от правоверните.

Така че най-дискриминационната книга, която съвсем свободно се разпространява и изучава у нас, е Коранът.

Би било обаче крайно нередно тя да се забрани.

Проблемите с нея отпадат, когато тя се интерпретира в съвременен дух!..

Съобщават за някакъв доклад на някаква комисия, която искала Ботев да бил изваден от училищата, защото сеел дискриминация срещу "турците". Това не е вярно!

При Ботев думата "турчин" не е със съвременното значение на тази дума. Той е против Османската империя и османлиите, някои от тях и българи, че и християни.

Самите турци, половин век след Ботев, се вдигнаха срещу Османската империя и османлиите и изградиха Република Турция. Те осъзнаваха, без да го изричат, че идеите на Ботев и българските националреволюционери са Истина.

При това осъзнаване само Аллах знае колко османци (или "турци" в смисъла на Ботев) са били избити. Достатъчно е да кажа, че султанът, харемът и обслужващите го са били десетина хиляди...

По логиката "атака срещу Ботев", от френците трябва да се иска да се отрекат от Жана и Наполеон, унгарците от Петьофи, италианците от Гарибалди, да не говорим какви отречения биха чакали САЩ...

Проява на неграмотност е случилото се и написаното (артефактът) да бъдат разглеждани вън от своя контекст. Всяка дума, вещ, мелодия са неделими от времето, когато са създадени.

Поради тази причина интерпретацията е основен проблем за всяка култура!

 

 (виж по темата и още при проф. Николай Василев)