Консервативна екологична партия /КЕП/

Консервативната екологична партия /КЕП/ е учредена на 1 март 1992 г. в София от отцепили се членове на Зелената партия. Регистрирана е на 22 април 1992 по Закона за политическите партии. От самото си създаване КЕП е пълноправен член на СДС. Нейни най-известни членове са Филип Димитров и Христо Бисеров.  През октомври 1993 г. в Шумен се провежда Втория конгрес на партията, на който тя приема названието КЕП. КЕП има нестандартна партийна структура. Нейното ръководство се осъществява от колективни органи на управление, наречени камари: Конгрес, Национална камара, Политическа, Екологична и Контролна камара. Всяка камара има свой председател. От октомври 1993 г. председател на КЕП е Христо Бисеров.
В парламентарните избори през 1994 и 1997 г. участвува с листата на СДС и нейни представители са сред парламентарната група на СДС.
След Христо Бисеров за  председател на КЕП е избрана Светлана Дянкова, депутат в 37-ото и 38-ото НС, член на НИС на СДС от февруари 2000 г. Преизбрана за председател на партията през юли 2000 г. В момента няма сведения за нейна самостоятелна дейност, макар че се отчита с "нули" като отделна партия в Сметната палата.

юли 2000 г.