Път: : Реалии

Комунистически проект

КОМУНИСТИЧЕСКИ ПРОЕКТ – Главните създатели на този проект са Карл Маркс (1818 – 1883) и Фридрих Енгелс (1820 – 1895), които създават неговата теоретична основа (диалектически материализъм, исторически материализъм, политикономия, научен комунизъм). Двамата изпълняват главна роля в преобразуването на съществуващото комунистическо движение в една от значимите политически сили на индустриалната епоха. Комунистическият проект като теория е свързан с познавателните нагласи, довели до общия напредък на науката през 19 век. Може да се обясни еволюцията на организмите (Дарвин), защо да не може да се обясни движещата сила на историята?    

Като политическа практика, Проектът е резултат на набиращото скорост през 19 век разбиране, че човекът е господар на Света и може да постигне всичко, стига да обмисли практическите си действия и целенасочено да се труди.

Комунистическият проект си поставя за цел да промени из основи обществото в името на добруването на човека – материална задоволеност, социална справедливост, междуличностен комфорт. Тази цел е наречена “комунизъм”, “комунистическо общество”. При комунизма ще действа разпределителната норма – “всекиму според потребностите”.

Партията се организира по начини, които я правят изпълнителски субект на комунстическия проект.   

Комунистическият проект се различава в различните му интерпретации – сталинстко-съветска, китайска (Мао Тзе дун, Дън Сяо пин), еврокомунизъм (Сантяго Карильо – Испанска комунистическа партия, Енрико Берлингуер – Италианска комунистическа партия).