Път: : Реалии

Комунистически морал

КОМУНИСТИЧЕСКИ МОРАЛ – Най-високата степен в развитието на морала, която е резултат на социалистическата революция и установената диктатура на пролетариата. Качествата, които характеризират комунистически моралната личност, са: колективизъм, трудолюбие, честност, дисциплинираност, другарска взаимопомощ в колектива, добросъседство, отзивчивост, простота, скромност в обществения и личния живот, искреност, уважение в семейството, грижовност към децата, лично достойнство,  солидарност с трудещите се от цял свят, интернационализъм, любов към социалистическата родина, социалистически патриотизъм, вяра в партията и правителството, любов към Съветския съюз и чувство на дълбока признателност към него, който е наш двоен освободител и по-голям брат.

Отрицателните качества от гледна точка на този морал са: паразитизмът, безчестието, кариеризмът, разхищението на обществената собственост, безидейността, печалбарството, користолюбието, егоизмът, индивидуализмът, потребителското отношение към живота, клеветата, пиянството, хулиганството, националната и расовата омраза, чуждопоклонничеството (което означаваше - интерес към Запада, приемане на неговите постижения), националният нихилизъм, предразсъдъците на религиозността, мистиката, суеверието.

Положителните качества бяха политически поощрявани, а негативните политически санкционирани.