Път: : Реалии

Комунистическа партия

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ – Партията, която се ангажира с реализирането на комунстическия проект в дадена страна.