Път: : Реалии

Комсомол, комсомолец

КОМСОМОЛ - В България - ДКМС. Името беше заимствано от Ленинския комсомол. Сред младежите комосомолът се възприемаше като организация, чрез която може да се започне кариера.

Петър Манолов в поемата си Сто кръпки пише:

 

Комсомолът - наименование, което на български нищо не значи.

Щом на нещо е сбъркано името - значи, това нещо е сбъркано!

Комсомолът, където кариеристите се учат на мързел

и шумотевица,

когато вдигнат паднал от бюрото кламер.

 

Комсомолът, този безкраен държавен резерв от немислещи,

слепи коне, забили главите до шии в торбите с овес!

Комсомолът, тези дългогодишни съзтезатели по надпиване,

които кретат в ариегарда на човешкото скудоумие!

 

Комсомолът - тази безименна и поименна нищета,

която тече покрай нас като мъртвешка вода

и из нея се люпят началници!

 

Комсомолът - шум от хрупкащи челюсти - по зелените слони

на народното ни дърво - да завият пашкул,

от който никой днес не е точил коприна!

 

КОМСОМОЛЕЦ – официално: всеки член на ДКМС. Във всекидневна употреба – иронично или добродушно обръщение към млад човек или група млади хора (комсомолци).