Път: : Реалии

Колхоз

КОЛХОЗ – Създадените от Сталин колективни селски стопанства в Съветския съюз. По техен модел бяха изградени българските текезесета (трудово-кооперативни земеделски стопанства - ТКЗС). Но при колхозите селскостопанската земя беше одържавена.