Път: : Реалии

Колективизация

КОЛЕКТИВИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО – Така се наричаше принудителното коопериране в селското стопанство.