Кои сме ние?

Автопортрет на поп Пунчо
Автопортрет на поп Пунчо

 

Създател на omda.bg е Петко Симеонов.

Собственик на сайта е Ирина Симеонова.  

Контакти чрез - admin@omda.bg

 

--------------------------------------------------------

Първоначалният вариант на сайта от 1997 г. (изцяло в HTML) беше изработен от екип в състав:

Петко Симеонов, Мария Нанкова, Илияна Ракиловска, Камен Минчев, Ирина Симеонова,  Майя  Димитрова.   

Сътрудници и консултанти при списването на първоначалния вариант бяха

Георги Асьов, Ивелина Асьова, академик Илчо Димитров, професор Тодор Иванов Живков, професор Аксиния Джурова, Петър Берон, професор Стоян Радев, Калирой Пападополу.

--------------------------------------------------------------------------------

На втория етап се изпълняваха проектите:

"Българска идентичност", "Съвременният български дом", "Места от всекидневието", "Животоописания", "Бележити личности", "Нова българска история", "Етнография и фолклор", "Природата на България".

В работата по тези проекти участваха и студенти от Пловдивския и Софийския университет. Техните имена са споменати.

Всички материали по проектите са подписани и авторските права върху текста и снимките са на техните автори, а там, където не е указан авторът или източникът, авторските права върху снимки, видео, звук и текст са на собственика на сайта.

-----------------------------------------------------

На третия етап (2012) част  от съдържанието на сайта беше прехвърлено върху PHP. Тогава беше създаден поддомейнът prehod.omda.bg, и се изпълни проект на Фонд "Научни изследвания", по който събирахме и дигитализирахме документи от Прехода.

При третия етап основно участие взеха Петко Симеонов, професор Михаил Иванов, професор Иван Чалъков, Илияна Ракиловска, Рада Симеонова, Иван Ракиловски, Ромила Георгиева, Майя Димитрова и др.

-----------------------------------------------------

На четвъртия етап (след 2013) се работи основно по допълване на документалните сбирки. Сайтът се ограничава да остане главно дигитализиран архив за събития от най-новата история на България. Публикува електронни монографии и студии от обществените науки, поддържа малка рубрика по актуални коментари. 

--------------------------------------------------------------------

Приема се сътрудничество на всеки доброволец на принципа - остава носител на авторските права на своя текст или снимка, но не може да ги оттегли от сайта.

Нашият патрон е  

Нашият девиз е: 

С КОНЯ ХОД НАПРЕД!

Можете да коментирате сайта и отделните му страници в профила на Омда във  Фейсбук