Клуб „1 ноември” - политическо движение

На 25 ноември 2010 г. група интелектуалци организира в 65 ауд. на СУ „Св. Климент Охридски” среща-дискусия на тема „България и бъдещето на образованието, науката и културата” и се трансформира в инициативна група за създаването на Клуб „1 ноември”.

Клуб „1 ноември” бе учреден на 6 декември същата година в Института по социология.


К Л У Б   „ 1   Н О Е М В Р И ”


МАНИФЕСТ

Не сме съгласни всеобхватната комерсиализация да осъжда на гибел нормалните житейски стойности и традиционните човешки добродетели.

Не искаме да се примиряваме с пороците на либералната демокрация и да се кланяме на идолите на господстващия печалбарски светоглед.

Знаем, че усъвършенстването и просперитетът на човечеството са невъзможни вън от очовечаването на условията за неговото съществуване.

 Тревожи ни фактът на несъстоялото се национално духовно възраждане на фона на задълбочаващата се духовна криза на днешната цивилизация.

Няма да сме пасивни свидетели на критично атомизиране, обезверяване и загуба на социалните рефлекси в обществото, както и на безпрецедентен демографски срив, превръщащ ни в нация със затихващи функции.

Необходими са ни нов национален идеал, геополитическа доктрина и дългосрочна икономическа стратегия, утвърждаващи модерната държавност и гарантиращи приемствеността между минало, настояще и бъдеще.

Осъзнаваме жизнената необходимост от създаването и укрепването на авторитетен Интелектуален борд, който да дисциплинира колективния разум и да подхранва различните етажи на властта с анализи и алтернативни решения, като я предпазва от необмислени инициативи и явни закононарушения.

Обединени сме от решимостта за радикална критика на моралната деградация на националния елит и от дълга да защитим духовните ценности срещу варварския поход на масовото невежество и управленската агресия.

Ние сме Клуб „1 ноември”.
 
 
1. Георги Ангелов, литератор, издава сп. „Литературен свят”

2. Проф. Искра Баева, историк и общественик, СУ (съучредител, член на изп. съвет)

3. Димитър Баталов, поет, публицист и общественик, основател и 1-ви председател на „Клуб на репресираните след 9.09.1944”, депутат във ВНС (екс секр. на БЗНС „Н. Петков) – съучредител, зам.-председател на Клуб „1 ноември”

4. Мария Бойкикева, книгоиздател, съучредител и първи председател на „Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България”, 1988 – съучредител

5. Акад. Кирил Василев, философ, съучредител на „Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България”, 1988

6. Проф. Николай Василев, философ и антрополог, СУ, съучредител и председател на „Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България”, 1988-89  (съучредител, председател на Клуб „1 ноември”)

7. Д-р Владимир Владов, лекар и общественик

8. Проф. Павел Герджиков, оперен певец и режисьор (съучредител, член на изп. съвет)

9. Доц. Емил Григоров, философ, Канада

10. Цветана Гълъбова, актриса

11. Доц. Асен Давидов, философ, СУ – съучредител

12. Румен Дечев, политолог и общественик (съучредител, секретар на Клуб „1 ноември”)

13. Проф. Владимир Димитров, химик, научен секретар на БАН – съучредител

14. Видински митрополит Дометиан

15. Петър Жеков, футболист, носител на  „Златната обувка”

16. Недялко Йорданов, поет и общественик

17. Акад. проф. Константин Косев, историк, екс министър на просветата, екс зам. председател на БАН

18. Владимир Костов, журналист

19. Манол Манолов, икономист и общественик, бивш председател на АСО

20. Проф. Велислав (Слави) Минеков, художник

21. Проф. Ивайло Мирчев, художник, експредседател на СБХ, членувал в КПГПБ, 1988

22. Проф. Трендафил Митев, политолог, УНСС

23. Доц. Стефан Модев, декан на Хидротехническия факултет на УАСГ

24. Проф. Асен  Недев, инженер, ексректор на ТУ – Варна

25. Николай Николаев (бате Николай), артист

26. Проф. Панайот Панайотов, художник, НХА

27. Петър Пацев, философ, педагог

28. Проф. Данаил Петров, хирург

29. Бояна Петрова, преводач и книжар

30. Акад. проф. Иван Радев, литератор, ВТУ

31. Чл.-кор. проф. Румяна Радкова, историк, БАН

32. Владимир Савов, журналист, издава в-к „Ние”

33. Проф. Огнян Сапарев, литератор, ПУ, екс ректор на ПУ, депутат в 39 НС

34. Отец Боян Саръев, председател на ДХП „Свети Йоан Предтеча”

35. Георги Стоянов, режисьор, председател на Съюза на кинодейците

36. Юлий Стоянов (1930-2010), режисьор, съучредител на „Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България”, 1988 – съучредител

37. Доц. Мария Чавдарова, политолог, УНСС

38. Проф. Симеон Янев, литератор, СУ – съучредител

 

От Клуб „1 ноември” заявяват:

"Ние не сме и никога няма да бъдем партия.
Нито друг електорален субект или трамплин за политически кариери.
Не сме алтернатива на ГЕРБ, който се роди като алтернатива на тройната коалиция, която пък алтернативееше спрямо предната алтернатива. Ние не сме алтернатива на синьо-червената опозиция, претендираща да е алтернатива на „безалтернативните” управници. Не сме алтернатива на АБВ, обявяваща се за алтернатива на ГЕРБ и неговите алтернативи.

Ние сме алтернатива на всички тъпи политически алтернативи.
Ние сме динамична общност от реализиращи се в различни социални области съмишленици, решени да защитят висшите духовни ценности и националните традиции и да се противопоставят активно на мутризацията и хайдутизацията на родината. /интервю с проф. Василев, "Новинар", 13 януари 2011 г./