Път: : Реалии

Класовост

КЛАСОВОСТТъй като класовата борба, в разбирането на комунизма, е повсеместна, то всеки обществен факт има класова природа, която трябва да бъде “правилно разбирана”.