Път: : Реалии

Кариеризъм

КАРИЕРИЗЪМОтрицателно качество на личността, изразяващо се в нейния явен стремеж към успех и напредване в работата, за сметка на останалите членове на колектива и често против интересите на обществото.

По времето на комунизма това беше една от дискутираните теми: Какво е кариеризъм? Кой е кариерист? Верният отговор се даваше при конкретен индивидуален случай от съответен партиен или комсомолски комитет.   Заклеймяването с определението “кариерист” проваляше не една кариера. А самата дума “кариера” беше подозрителна. Борбата с кариеризма беше част от общото настъпление срещу индивида и индивидуализма.

 

КАРИЕРИСТЧовек, който поставя личните си интереси над обществените.