Път: : Реалии

Капитализъм

КАПИТАЛИЗЪМ – Последният експлоататорски строй. Неговият висш стадий е империализмът. Капитализмът е раздиран от непрекъснатата класова борба между пролетариата и буржоазията, която навсякъде ще завърши със социалистическа революция. С тази революция се премахва частната собственост, която предпоставя експлоатацията.

През 1989-90 година масовото съзнание възприемаше думата “капитализъм” като крайно негативна...

Обоснованата и дълбока неудовлетвореност от периода преди 9 септември 1944 година, през който България не успя да постигне поставената пред държавата и нацията цел - така наречения национален идеал (обединението на българските земи, т.е. Санстефанска България) , както и непреодолимата изостаналост на страната и по ВНП, и по социална организация на живота, доведе до създаването на изцяло негативен образ (символ, мит) на капитализма.

За илюстрация на този образ ще посоча рисунките на Борис Ангелушев: