Капак

Капакът
Капакът

 

С този капак (врата) е затварян отворът към камерата. Какво ли има там?