Път: : Реалии

Кандидат-член на БКП

КАНДИДАТ-ЧЛЕН НА БКП – До началото на 70-те години всички кандидати за членове на БКП преминаваха кандидатски стаж от една година. Кандидат-член се ставаше по същия ред, по който се ставаше член. Кандидат-членът нямаше право на глас при гласуванията и не можеше да бъде избиран в партийните органи. След преминаване на стажа, той или биваше приеман за член на партията, или му удължаваха стажа, или беше изключван (чл. 18, Устав на БКП, 1958).