Камерата

Размери на камерата
Размери на камерата
Снимка: Петко Симеонов

 

Камерата е широка два метра и половина, почти толкова дълга и е висока малко над два метра.

Най-после виждам релефа на бича глава. На източната стена на камерата, вдясно от входа, на височина -  по средата. Трябва и малко въображение, за да се открие този бик.