3 юни 2023г.

На този ден в историята - площад Тянанмън, независимост на Черна гора, Едуард Уайт...

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Как се броят избирателите.

Maxim Velkov

Пребройте държавните и общински служители! Умножете получената цифра 460000 по три ,за членове на семействата!

Прибавете още 30% за членове на фамилийте!

Ще получите над 1600000 твърди гласоподаватели и тогава коментирайте възможността за загуба!

Никаква!

Никой няма да си разруши работното място, за абстрактни обещания за по-добро, ама неясно чийо бъдеще! И ще са прави! Някой освен разрушаване на настоящето, обещава ли някакво строителство на друго бъдеще? Не ! Обещава се, по-добро управление на настоящото грабление!