Как да кажа: "Честит празник!"?

Ivan B. Genov

От приятелката Elena Banova:

Южният парк в София може да изглежда и противен... Особено след като на голямата поляна в центъра предния ден представители на българската средна класа са се въргаляли предизвикателно, докато се тъпчат със сръбска скара и бира...

На следващата ранна утрин, както е днес, тук започва да гъмжи от възрастни и средни на възраст други представители на богатото ни общество... Да посъберат ценни останки преди изгрев слънце...

...Внезапно спиране на Арчи Кронин ме постави в близост до възрастна женица - крехка, буквално кожа и кости, с малки ръчички, които внимателно ровят в натрупаните торби с отпадъци... Отговаря смирено на стъписания ми полугузен поглед:

- А вчера сутрин тук си намерих цяло кебапче... Непипнато!

------------------------------------------------

Мамка ви, бе-е-е-е-е-е-е!

Как да кажа: "Честит празник!"?