Кадетски училища и кадетско движение


Такива училища има навсякъде по света – Швейцария, Германия, Великобритания, Канада, Австралия, Индия, Бангладеш, Филипините, САЩ, Русия, Хонг Конг, Сингапур, Нова Зенландия, Шри Ланка …. Те са различни типове, аз тук се спирам върху онези училища, които извършват военизирано обучение на деца, момчета и момичета, от 6-7 до 18-19-годишна възраст. Децата стават пригодни за работа в армията, флота, авиацията, полицията, службите за сигурност, пожарната, гражданската отбрана, бърза помощ, охранителния сектор и другаде. Все пак доминира подготовката за професионалната армия.

При завършването им обаче младежите са свободни да изберат по-нататъшното си поприще и кандидатстват на общо основание редом със своите връстници да продължат образованието си или да работят някъде.

В такива училища се приемат физически здрави деца, покриващи всички норми за своята възраст. Обикновено децата са  насочвани от социални работници, учители или родители. Изборът за кандидатстване не е сложен – по-буйните или пък останали без родители, както и живеещи в семейства, намиращи се в затруднено материално положение. За сираците и учениците от крайно бедните семейства издръжката на училището е изцяло държавна или от донори.  При останалите таксите са в зависимост от семейния доход. Това е пълен целогодишен пансион със съкратени ваканции, при които за сираците се осигуряват лагери, приемни семейства и пр.

Както споменах, това са военизирани училища, където вътрешният правилник е адаптиран вариант на армейските устави. Има строга йерархия, облеклото е униформено. Примерен режим: ставане в пет и половина, физически упражнения, тоалет, закуска, учебни занятия от седем до 13 часа, обяд, следобедна почивка от един час, учебни занятия от 15 до 18 ч., вечеря, свободно време до 20 часа, проверка, подготовка за сън, и в 21 ч. ученикът е в леглото. Придвижването от едно място до друго става под строй. В неделен ден кадетите са свободни от занятия и могат да се движат в селището, където е училището, но задължително с униформа.

Изучават се всички предмети, които учат връстниците в масовите училища. Като един от акцентите са поведенческите стандарти в съвременното общество и обучение в лидерство. Освен това е засилена физическата подготовка, характерна за войници – пълзене, бягане по пътека с препятствия, катерене и пр. Обучават се в бойни изкуства, за по-малките се провеждат стрелби с малокалибрено оръжие, за по-големите с леко стрелково.  Постоянно се провеждат военизирани игри. Тренират различни форми на хуманитарни акции, спасителни операции и даване на първа помощ. Привличат в тези игри свои връстници, които не са кадети. Обучават се в барабанен строй, с който по-малките се представят на различни тържества и празници сред населението, а по-големите демонстрират сила и ловкост с различни физически упражнения и състезания…

В проявите си пред публика интегрират в акциите си и свои връстници вън от училището.

Учениците дават дежурства, при които са освободени от занятия – почистване и подреждане на помещенията, работа в кухнята, поддържане на двора. Отличилите се от тях получават различни награди – устни и приети от училището звания: старши кадет, заслужил кадет и пр.  При провинения ученикът е наказван с устни бележки, извънредни дежурства, лишаване от право да излиза от училище в неделен ден, при тежки провинения – карцер, изключване…

В последните една или две години учениците стават правоспособни професионални шофьори и завършват парамедицински курсове. Те могат, ако желаят, веднага да постъпят на работа като професионални войници и в Бърза помощ, или да преминат курсове за полицаи, пожарникари и пр. в зависимост от своите интереси.

В България има Гимназия по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец” и колежи към нея в София, Стара Загора и Смолян. Но разликите с кадетските училища са принципни. В насочването към гимназията и колежите социалните работници и учителите имат, ако имат, минимално участие. Там най-рано се започва от завършен осми клас, гимназията и колежите не са пансиони, таксите са солидни, макар и с отстъпки за сираци, допуска се задочно обучение и тяхната цел е – подготовка на професионални охранители! Докато в кадетските училища основната цел е – социализация на проблемни деца и деца, намиращи се в проблемна ситуация.

Кадетските училища биха могли да станат центрове на кадетско движение, чрез което да се интегрират мнозина от връстниците на учениците. Но това е друга тема, за която тук само загатнах.

По моя преценка такива училища са необходими на България.  Когато се пресмята тяхната издръжка, обезателно трябва да се сложат на везните загубите, които понасят граждани, общини и държава от различни прояви на пубертетен вандализъм. Това е един от начините да се сложи силно ограничение във възпроизводството на асоциални групи и общности, защото от тях ще отпадат бъдещите им потенциални лидери. Такива училища ще подготвят качествени кадри за военизирани и паравоенни структури в държавата – от пътния полицай до лесничея, от сержанта до генерала. Всеки завършил кадетско училище може да кандидатства на равни начала с всички останали среднисти в университетите, където да продължи своето образование.