КРЪГ 39

 

КРЪГ 39

Председател - Пламен Анакиев, секретар - Иво Петрунов.

Възниква през месец март 1987 г. като "самостоятелно интелектуално сдружение".

Неполитическа организация с неприкривани политически пристрастия - съорганизатори са на първите два митинга в края на 1989 г. на зараждащата се опозиция. През юли 1990 г. се обявяват в подкрепа на искането за разкриване на досиетата със следната декларация:

Декларация до Великото народно събрание,
до Министерството на вътрешните работи на
Независимото творческо съдружие “Кръг 39”

“Кръг 39” е първото самостоятелно интеректуално сдружение у нас. Създаден е през м. Март 1987 г. Макар че членовете на сдружението са обединени на неполитически принцип, голяма част от тях никога не са криели своите политически пристрастия и убеждения. Същите не бяха тайна и за всевластния преди 10 ноември апарат на БКП, комсомола и Държавна сигурност. Изглежда, не без помощта и на сътрудници от самия “Кръг 39”, бяха спирани наши литературни четения, осуетявани сбирки, подклаждани международни конфликти, отлагани за печат ръкописи. От служители на ДС бе изземан за “проверка”  архивът на сдружението, пак под тяхно внушение бяха уволнявани от работа или заплашвани с уволнение наши членове. Въпреки това, доколкото са ни позволявали куражът, творческите и моралните качества, подкрепяме кълновете на демократичния протест преди 10 ноември, както и веднага след свалянето на Тодор Живков.

“Кръг 39” участва като съорганизатор в първите два митинга за подкрепа на демокрацията в столицата, когато още не бе създаден Съюзът на демократичните сили и част от партиите, сега влизащи в него. След създаването на опозиционния блок продължихме да съществуваме, но само като творческа организация, според целите и задачите, които сме приели в програмата и устава на сдружението. Нашите политически симпатии и творчески прояви всецяло останаха на страната на СДС. Такива са и сега. Но премълчаването на един много важен въпрос за т.нар. осведомители или информатори на антикултурното Шесто управление, ни кара да заявим категорично своята гражданска позиция.

Още на първите опозиционни митинги някои от ораторите отправиха искане да бъдат огласени списъците на поставялите се в услуга на Шесто управление. Техният апел не бе уважен от МВР, нито впоследствие получи някаква сериозна подкрепа от СДС или от която и да е друга организация или институция. Неочаквано това направи в. “Дума” в броя си от 16 юли, и то чрез неговия главен редактор Стефан Продев – личност, за която се знае, че в определени години е бил щатен служител на ДС.

Ние не се съмняваме, че написаното от г-н Продев е част от голямата политическа игра на БСП, в която той доста настървено и не винаги коректно участва. Но дори това да е пореден опит да се дискредитират по някакъв начин СДС и нововъзникващите демократични формирования като движението “В името на истината”, ние настояваме да бъдат открити за обществеността агентурните списъци на Шесто управление. В сегашния тежък кризисен момент на България са необходими хора с неопетнен морал. Това в изключителна степен важи за политическите лидери, високо поставени стопански ръководители, известни журналисти, писатели, художници, композитори, артисти, дейци на нехудожествената сфера, занимаващи се с обществена или политическа дейност и имащи възможност да влияят на общественото съзнание.

За да не бъде разкритието използвано за политически машинации в полза на БСП, а в интерес на демократичния процес, настояваме да бъдат съобщени имената на всички сътрудници /доносници, информатори, осведомители и пр./ на Шесто управление, включително и онези, които и сега са в управляващата партия или продължават да  я обслужват.

Мнозина привърженици на опозицията може би се смущават, че най-сериозно въпросът беше повдигнат от главния редактор на в. “Дума”. Сега инициативата е поделена. Надяваме се, че всеки честно живял и честно мислещ гражданин ще я подкрепи. Само личности с висок морал могат да изведат нашето общество от нравствената, политическата, стопанската и духовната криза. Нека мислим за България и за достойнството на почтените хора. С чисти водачи – по чист път!

Ако до 30 юли компатентните инстанции не дадат удовлетворителен отговор на това искане, ще си послужим с всички законни средства на граждански протест.

София,  18 юли 1990 г. 

Председател: Пламен Анакиев

Секретар: Иво Петрунов


/Пресслужба “Куриер”, 23.07.1990 г., бр. 143, с. 7, 8/