Път: : Реалии

КПСС

КПСС (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ) – Възниква през 1898 година на основата на различни марксистки кръжоци под името Руска социалдемократическа работническа партия или РСДРП. Любопитното е, че инициатор за първите марксистки кръжоци в Русия е македонският българин Димитър Благоев, който е студент там. Заради тази си дейност той е изгонен, завръща се в България и създава БРСДП през 1891 година на 2 август.

През 1903 година Ленин оглавява радикалното крило на РСДРП – болшевиките, които се самоопределят като “революционери” и “марксисти”. Партията според Ленин се изгражда от професионални революционери. Нейният член е интегриран в първичната организация и задължително плаща членски внос. Подчинението е строго. Болшевизмът е “ленинизъм, т.е. марксизъм в епохата на империализма и пролетарските революции”. В изграждането на политическата си организация Ленин не е оригинален. Същите принципи на организация използват революционерите (в национално-освободителните борби) в цяла Европа. Новото при него е в класовата същност на разбиранията му. През 1918 година РСРДП се преименува на Руска комунистическа партия (болшевики), а през 1925 става Всесъюзна комунистическа партия (болшевики). През 1952 Сталин я преименува на  Комунистическа партия на Съветския съюз. Под това име тя беше разтурена от Елцин през 1991.