21 юли 2024г.

Годишнина от гибелта на Хаджи Димитър, подписан е Кючуккайнарджийският мирен договор, роден Хемингуей

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Реалии

КГБ

КГБ - (КаГеБе) Име на съветските органи за сигурност. Еволюцията им започва от Октомврийската революция през 1917 година.

Отначало е ЧК (ЧеКа)  (ВЧК - Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией (по-късно прибавят "и со спекуляцией"). Председател на ВЧК е  "железният" болшевик от полски произход  Феликс Едмундович Дзерджински, който едновремено с това е и министър на вътрешните работи (от март 1919  до 1923 година).

В началото на март 1922 година ВЧК  е преобразувано в

ГПУ - Государственное политическое управление НКВД РСФСР). Председател на ГПУ остава Дзержински и апаратът е предишният - от ЧК.

Ръководството на комунистическата партия предвижда в близко време "усилване на класовата борба", за което ГПУ трябвало добре да се подготви.

От ноември 1923 година ГПУ е извадено от Министерството на вътрешните работи и е приведено в пряко подчинение на правителството с нова структура и  название -

ОГПУ - Объединенное Государственное Политическое Управление при СНК (съвет на народните комисари)  СССР. Ръководител е пак Дзерджински. През юли 1926 той внезапно умира. Начело застава Менжински (от юли 1926  до юли 1934).

През 1934 година Сталин поема курс към разрастване на репресиите. ОГПУ трябва да увеличи темпото на своята работа. ОГПУ е преименовано на 

ГУГБ - Главное Управление Государственной Безопасности, което преминава към НКВД на СССР.

Наркоми (министри) на вътрешните работи поред са:

- Г.Г. Ягода (юли 1934 - септември 1936),

- Н.И. Ежов (септември 1936 - декември 1938),

- Л.П. Берия (декември 1938 - януари 1946).

От началото на февруари 1941 НКВД на СССР е разделен на две самостоятелни учреждения - НКВД  на СССР, начело с Берия, и

НКГБ - Народный комиссариат государственной безопасности СССР, начело с  В.Н.Меркулов. Но няколко месеца по-късно, след началото на войната с Германия, двете учреждения се обединяват начело е Берия. А две години по-късно пак ги разделят между Берия и Меркулов.

От 1946 година ги разделят на две министерства

МГБ - Министерство государственной безопасности СССР начело  с В.С. Абакумов и

МВД - Министерство внутренних дел СССР начело със С.Д.Игнатиев.

След смъртта на Сталин стартира трескавата дейност на Берия. На 15 март 1953 година (10 дни, откакто Сталин е предал Богу дух) двете министерства се сливат в едно - МВД СССР.

След една година (Берия е разстрелян през декември 1953) - на 13 март 1954 година функциите за опазване на държавната сигурност се предават на отново създаденото отделно управление - 

КГБ - Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР). Тази структура се запазва до рухването на СССР. Нейни ръководители са били:

Серов И.А. - от март 1954 година до декември 1958 година,

Шелепин А.Н. - от декември 1958 до октомври 1961 година,

Семичастний В.Ф. - от октомври 1961 година до юни 1967 година,

Андропов Ю.В. - от юни 1967 года до май 1982 година,

Федорчук В.Ф. - от май до декември 1982 година,

Чебриков В.М. - от декември 1982 година до юни 1988 година,

Крючков В.А - от юни 1988 година до август 1991 година.

 

(След разформироването на СССР КГБ формално  е разпуснат и в Русия са създадени две основни служби:

ФСБ - Федеральная служба безопасности,

ФСК - Федеральная служба контрразведки.

 

Забележка: Подобни административни трансформации съпътстват всяка функция на държавата. Един пример как функцията доминира над административната структура.