История

Най-старото злато в света с владетелски знаци - 4000 години пр. Христа. Тракийски държави.
Александър Велики и баща му Филип.
Римски императори и легиони. Блясъкът на Византия.
Аспарух - конникът от степите. 681 година - Първа българска държава.
Свети княз Борис - приемане на християнството. Светите Седмочисленици: братята  Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Ангеларий, Горазд, Сава - началото на славянската писменост, богослужение и  книжовност.
Запазване на език и християнска вяра в битки, съперничество и сътрудничество с мюсюлманите.
Повече от век война за Македония.

Коминтернът и Сталин срещу България

Нещо повече...