Истината

Vladimir Lukov

"Всеки, който е от истината, слуша Моя глас", Ев. от Йоан.

Такива хора, слушащите гласа на истината, нямат "партия", не заемат "партийни" позиции, но и дори да се "вижда", че заемат "партийни" или дори "национални" позиции, са винаги в активна позиция само по отношение на Истината, която, пак според Евангелието, е жив човек и жив Бог едновременно. 

Тоест, такива хора не пренебрегват човека, заради партийната му или друга позиция, заради расова или друга "принадлежност". 

А това е възможно, защото Истината е винаги конкретна и е винаги непосредствена; ражда се всеки миг в сърцата ни като живот.

Крачка напред, назад или встрани не можем да направим без нея. Нито дума да продумаме, нито планове за действия да правим, нито научни изследвания да извършваме, нищо. Даже да крадем. Даже и да лъжем! :) , защото може да краде и лъже този, който знае истината. 

Без Истината сме нищо.

Същевременно малцина са тези, които слушат и следват неотклонно гласа на истината. До края. До Разпятието.

Повечето от нас успяваме донякъде, до където тя ни служи и обслужва без да накърнява интересите ни, а също и до където ни стигат личните сили да я търсим и да й служим, а също до където можем да пренебрегнем интересите си - политически, икономически и др... заради нея...