Път: : Реалии

Интерниране

ИНТЕРНИРАНЕ (изселване, разселване) – Принудително заселване без право на напускане на населеното място. Изцяло административна санкция, която понякога засяга цели категории семейства (например – семействата на политическите емигранти). Целта е да се извади човек (семейството) от естествената му социална среда и от обичайния му начин на живот, за да се редуцира или изцяло елиминира социалното му присъствие. Тази репресивна мярка се използва от тоталитарната власт през цялото време (1944-1989).

Точна цифра за интернираните няма. Ориентират едни данни от доклад в системата на ЦК на БКП – от 1944 до 1958 година са интернирани 7025 семейства или 24 624 човека.(Ст.М., стр 320). Тук не се споменава индивидуалното интерниране. Практиката на интернирането прие големи мащаби по време на Възродителния процес.