Път: : Реалии

Интереси

ИНТЕРЕСИ – В условията на частна собственост интересите са антагонистични, при нейното премахване – те стават общи на основата на общата собственост.