Път: : Реалии

Индивидуализъм

ИНДИВИДУАЛИЗЪМ – Негативно явление, при което личните интереси се поставят над обществените. Личността има неприкрит стремеж да изпъкне и да се издигне, без да се интересува от колектива.

 

ИНДИВИДУАЛИСТ – Човек подвластен на индивидуализма.