Импровизации за 9 септемврий 1944

 

 

Импровизации за 9-и септемврий 1944-а

 

В монографията се разглеждат реалиите, които, според автора, структурират случилото се на 9 септември 1944 година.