Път: : Реалии

Империалист

ИМПЕРИАЛИСТ – Олицетворението на политическото зло. Той е представител на едрия капитал и проповядва идеологията на империализма – свободното движение на стоки и капитали в целия свят, в резултат на което бедните народи обедняват още повече.