Път: : Реалии

Империализъм

ИМПЕРИАЛИЗЪМ – В лексиката на комунизма – термин, с който се обозначават процесите на глобализация, които започват да се проявяват през втората половина на 19 век. Според комунистическото разбиране: империализмът е последният и най-висш стадии в развитието на капитализма.