Изоставането на Северна България

 

Изоставането на Северна България от Южна се дължи на политиката на правителствата в последните десетилетия. Но не само. 

В основата е липсата на желание да се гледа географската карта и таблиците на статистиката. Често изводите са парадоксални.

Властта у нас не съзнава, че България е ДУНАВСКА ДЪРЖАВА. Дунав е най-голямата речна магистрала в Европа - от Сулина до Ротердам. Пътища към Дунав не се строят, пристанищата не се обновяват. Някъде са дори изоставени.

Друго неразбиране е, че Стара планина разделя страната на две половини и е значима пречка пред стопанската интегрираност на държавата. Проходите през Балкана, които могат да се преминат с магистрална скорост, са на брой - ЕДИН. Магистралната скорост в днешно време е база за оценка при изчисляване на време и разходи при придвижване на хора, готова продукция и материали. 

В Северна България няма и скоро няма да има магистрали и добри пътища. Цецка Цачева, която е от Плевен, разказва как водила различни инвеститори в своя край, за да строят нещо там. Но щом като виждали състоянието на пътната мрежа, казвали - НЕ. 

В парламентарен контрол министър Лиляна Павлова обясни, че правителството разбира проблемите с изоставането на Северна България, но пари за магистрали няма. Може и да се досетим, че няма и за тунел при Шипка, да не говорим при Петрохан.

Сроковете, които тя очерта нещо да се промени, са стряскащи.

Ще припомня, че каквото и предприятие да се планира на определено място, първо се осигурява тоалетна, сетне се правят пътищата до бъдещия обект, прокарват се каналите за чистата и мръсна вода, теглят се кабелите за електричество, телефон и интернет и чак тогава се прави прочутата у нас ПЪРВА КОПКА. 

Видимите срокове за пътно строителство в Северна България обричат региона.

По моя преценка, в следващите пет-десет години редица части от Северна България могат да преминат във фаза на необратима депопулация. В градове и села няма да има дори и бездомни кучета.

Трябва да се направи нещо. 

Да се направи възможното при тези пари! Сигурен съм, че някои от тези неща са предвидени.

Изброявам:

1. Да се препоръча на политическите партии да издигат кандидати за депутати от избирателни райони в Северна България хора, които не само са родом от там, а там е и постоянното им местожителство. Да има гаранция, че проблемите на Северна България ще бъдат трайно на вниманието на Събранието. 

2. Българската прокуратура да направи внимателен преглед на българо-румънските дунавски проекти с европейски пари. Същата молба ще отправя и към румънската прокуратура.

3. Поддържането, включително снегопочистване, крайпътни свлачища, падащи камъни в проходите през Стара планина и подстъпите към тях да бъдат с републикански и общински приоритет в рамките на заделените средства по бюджет. 

4. Държавата и обществените медии да поощряват, дори само с отразяване и присъствие на Началниците, националните и регионални тържества, събори, фестивали и пр. в Северна България. Тя трябва да има трайно положително присъствие на българската сцена.

5. Всички републикански първенства, които могат да се провеждат в Северна България, да се правят там.

6. Дейностите на фирмите по корабоплаване, корабостроителство, експлоатация, поддръжка и градеж по дунавските пристанища с прилежащите складове, хладилници, техника и пр. да бъдат освободени от корпоративен данък.

7. Поддържането на пътищата, водещи към пристанищата и двата моста на Дунав, както и подстъпите към тях да бъде с републикански и общински приоритет. 

Нужни са още неща, докато прогледаме за какво става дума, защото в момента, географското кривогледство е впечатляващо. 
Ще дам пример със санирането. Данните са от сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (виж таблицата!)

Такова разделение не е съответно на никакъв известен ми обективен показател. Вероятно общинарите на Север не са проявили нужната активност, защото първо трябва да се кандидатства. Те, изглежда, имат особени разбирания. 

Ако в таблицата съединим двата последни реда - "София" и "Южна България", което би било естествено, с болка ще проумеем какво става. 

Проблемът със системното пренебрегване на Северна България не е само в липсата на пари, нито само в правителството.