Път: : Реалии

Идейна чистота

ИДЕЙНА ЧИСТОТА – виж Комунистическа съзнателност.