Път: : Кой кой е : С

Иван Сингартийски

Роден е през 1953 г. в гр. Гоце Делчев. 
Завършва МЕИ - София. 

От 11 години е преподавател в гоцеделчевския Техникум по електротехника. 

Член на ОМО "Илинден" от нейното създаване  през 1990 г. 

След 1993 г. започва вътрешно разцепление в организацията. Оформя се крило, наречено умерено - ОМО " Илинден - Демократично движение" с център с. Мусомище, Гоцеделчевско, на което той става председател. 

На 12 февруари с. г. Софийски градски съд регистрира  в регистъра на политическите партии ръководеното от Сингартийски крило на ОМО "Илинден"  - "Пирин"  със седалище Благоевград.

За регистрираното от Иван Сингартийски крило на ОМО е известно, че не е за силово отцепване на Пиринския край, но приветства признаването на македонския език, а членовете му се определят не като българи, а като македонци.

"Според устава ние сме национална партия, отворена за всеки български гражданин", заявява Сингартийски.

Учредители са 51 души от всички градове на Пиринско, но имало и от Долни Дъбник, Плевенско, както и от Шуменско.

По справка от Агенция "Фокус"  на 25 юни 2006 година в Гоце Делчев се провежда учредително събрание на партия на етническите македонци – ОМО "Илинден Пирин". За председател е избран Стойко Стойков, а за подпредседатели – Иван Сингартийски, Ботьо Вангелов, Ангел Безев и Стефан Влахов Мицов,  ръководител на Македонския културно-информационен център в София.

Женен, с две деца.  Дъщеря му е била студентка в университета в Скопие, където учат още много деца на членове на ОМО "Илинден".