Път: : Кой кой е : П

Иван Панайотов

Иван Боянов Панайотов е роден на 8 декември 1934 г. в с. Дичин, Великотърновско.

Работи във в.”Средношколско знаме”, сп. “Родна реч” и в. “Народна младеж”.

От 1982 е заместник-главен редактор и главен редактор на творчески колектив за документални филми в студия “Екран” при Българска телевизия.

Във вестник “Народна младеж” инициира социологически екип, като привлича проф. Кирил Василев, Петър Митев, Минчо Семов. (По-късно екипът се обособява като Център за социологически проучвания на младежта, който е първото социологическо звено в България след 9 септември 1944. Този Център прерастна в НЦИОМ).

 

**Ратува за реализъм в журналистиката и документалното кино. Заедно със свои колеги в мълчаливо споразумение успяват да изолират вестник "Народна младеж" от пропагандната кампания срещу Пражката пролет (1968). От ЦК  на БКП разследват случая и уволняват двайсетината "прегрешили". Постъпва на работа в документалното кино, което по това време преживява истински бум в своето развитие.

Кинодокументалистиката беше поле на идейни сблъсъци в националната култура. Една от многото битки беше срещу щампите – ударник, отличник, първенец, граничар, тракторист, ромолящо поточе, ръце, които месят тесто, развявано от вятъра червено знаме, глава с каскет и други подобни. Всяко време със своите страсти.

Като кинодокументалист Иван Панайотов участва в подготовката и реализацията на експедициите до Лхотце и Еверест. Сценарист е на 9 филма. За филмовото си творчество е получил седем български и международни награди.

По собствена инициатива се включи в създаването на СДС. Беше много ефективен  в подготовката, обсъжданията и редакцията на платформените додументи на коалицията.

П. Симеонов