Път: : Кой кой е : Е

Иван Евтимов

Иван Евтимов Иванов

Роден през 1942 във Варна.

Помощник-капитан (1967-1971) във флота.

Научен сътрудник в НИИ по телевизия и радио (1971-1975); учител в СПТУ по строителство (1977-1978); специалист в Института по изкуствознание към БАН (1978-1980); главен асистент в катедра "Културна политика" към Философския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" (1991-1992); доктор през 1993 г.; доцент в катедра «Библиотечно информационни науки” (1993).

Автор на множество статии и карикатури в периодичния печат. Автор на учебниците:

1. Микромаркетинг за библиотекари, София,  (Издание на университетското издателство на СУ), 1999 г. 2. Въведение в науките за човека,  НБУ, 2007,

и на книгите:

1. Един залив и един връх, София, 1999 г.

2. Спомени за прехода, София, 2005 г.

3. Sociologia del mare, 2010 г.   
 
Член на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството. Член на ръководството на Федерацията на клубовете за демокрация. Доцент в НБУ.

От него:

Виенската мебел