Път: : Кой кой е : Т

Ивайло Трифонов

Ивайло Пелов Трифонов е роден на 1 юни 1941 г. в с. Горни Дъбник, Плевенска област.

Две години следва специалност електроника в МЕИ - София, след което завършва специалност "Електронна  техника" в Московския енергетичен институт.
Преподавател по обща физика и по радиофизика и електроника на микровълните в Софийския университет "Св. Кл. Охридски". Доктор по физика и старши научен сътрудник. Работил е в областта  на радиофизиката и електрониката.

Обвързването му с организираното некомунистическо движение  започва през 1988 г., когато става един от основателите на Обществения комитет за екологична защита на град Русе.

През 1989 г. става член на ръководството на Клуба за гласност и демокрация. Напуска БКП и става един от инициаторите на АСО, а сетне и на АСП.

От 1989 г. до 1990 г. е член на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили и организационен секретар на НКС на СДС като член на Федерацията на клубовете за демокрация.

От 1990 г. до 1996 г. е началник на канцеларията на Президента на Република България Желю Желев.

През 1994 г. е заместник-министър-председател в служебното правителство на Ренета Инджова. Като вицепремиер отговаря за връзките с политическите сили, силовите министерства и провеждането на изборите.

От 11 юни 1997 г. до юли 2001 г. е извънреден и пълномощен посланик в Съюзна република Югославия.

От декември 2001 г. е ръководител на търговското представителство на “Кремиковци” АД в Белград. Понастоящем е пенсионер.

Женен, с едно дете.

Пише книга за Сърбия с работно заглавие „Непознатият съсед“.