Път: : Списъци

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА "ГРАДА НА ИСТИНАТА":


1. АЛЕКСАНДЪР ГОЦЕВ
2. АЛЕКСАНДЪР КАЗАНДЖИЕВ
3. АЛЕКСАНДЪР КОСТАКИЕВ
4. АСЕН ДАВИДОВ
5. АТАНАС ЩЕРЕВ
6. БОЖИДАР АБРАШЕВ
7. БОЖИДАР СПАСОВ
8. БОРИС ДАМЯНОВ
9. БОЯН НИКОЛОВ
10. ВАЛЕНТИН РАДЕВ
11. ВЕНЕЦИЕЛА НАЙДЕНОВА
12. ВЕСЕЛИН ЛЕСИНГЕРОВ
13. ВЛАДИМИР БРАНКОВ
14. ГЕОРГИ Г. ГЕОРГИЕВ
15. ГЕОРГИ РАЙКОВ
16. ГИНА ТАБАКОВА
17. ДИМИТЪР АМБАРЕВ
18. ДИМИТЪР ЦОНЕВ
19. ДОБРИН АЛЕКСАНДРОВ
20. ДОНЧО ПАПАЗОВ
21. ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ
22. ЕЛИ СКОРЧЕВА
23. ЕМИЛИЯ КОНСТАНТИНОВА
24. ЕНЧО МУТАФОВ
25. ЖАН-РОСТИСЛАВ ДЖОРОВ
26. ИВАН ПАНАЙОТОВ
27. ИЛКА ЗАФИРОВА
28. ИРЕН ЗАФИРОВА
29. ЙОРДАН ПЕТКОВ
30. ЙОСИФ СЪРЧАДЖИЕВ
31. КОЛЬО СЕВОВ
32. ЛОРА НИКОЛОВА
33. ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ
35. МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВ
36. МИХАИЛ ПЕЙЧЕВ
37. МАРИЯ КОСТАКЕВА
38. НАЙДЕН МИРЧЕВ
39. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
40. НИКОЛАЙ ВЪЛЧАНОВ
41. НИКОЛАЙ ИВАНОВ
42. НИКОЛАЙ МАЙСТОРОВ
43. НИКОЛАЙ ПОЛЯКОВ
44. НИНА ДЕНЕВА
45. ПАНАЙОТ КАРАУШЕВ
46. ПЕТКО ВАСИЛЕВ
47. ПЕТЪР ЙОАКИМОВ
48. РАЙНА БИНЕВА
49. РАЙНА ТОМОВА
50. РОЗЕН ДИМИТРОВ
51. САША ЙОРДАНОВА
52. СВЕТЛАНА СПАСОВА
53. СЛАВ ДАСКАЛОВ
54. СПАРТАК КОНСТАНТИНОВ
55. СТЕЛА ДИМИТРОВА
56. СТЕФАН НИКОЛОВ
57. СТЕФАН ИВ. СТЕФАНОВ
58. СТИВ СТАЙКОВ
59. ХРИСТО КАЛЧЕВ
60. ЦВЕТАН ГЮРОВ
61. ЦЕНКА ЙОРДАНОВА
62. ЮЛИАН КОНСТАНТИНОВ
63. ЮЛИЯ БЕРБЕРЯН
64. ЮЛИЯ ХРИСТОВА
65. ЮРИ ЙОРДАНОВ

СОФИЯ, 21 ЮЛИ 1990 ГОДИНА