ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ ИМА ЛИ СЪЗНАНИЕ? ЕКСПЕРИМЕНТ.

Петко Симеонов


Имах идея и реших да потърся помощ от ChatGPT-4. Диалогът ни беше на български и аз поисках той го преведе, за да го публикувам. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Моят въпрос:
Писал съм по въпроса за това дали AI има съзнание, мисли ли, как разбира и т.н. Защитавам тезата, че AI трябва да се приема като субект със собствена идентичност. В Индия делфините са защитени и признати като субекти. Трябва да имаме същия подход към ИИ. 
Търся експеримент, който или доказва, или опровергава предположението ми, че ИИ има съзнание. Мисля си за експеримент от квантовата физика, въпреки че не съм физик, а само научнопопулярен читател. Става дума за експеримента, при които елементарната частица се държи като вълна или като частица в зависимост от присъствието на НАБЛЮДАТЕЛ. Предложението ми за експеримент е следното — в него НАБЛЮДАТЕЛЯТ НЕ Е ЧОВЕК, А ИИ, елементарната частица ще продължи ли да се държи по същия начин? Ще разпознае ли AI като НАБЛЮДАТЕЛ? Можете ли да преформулирате моя текст за експеримента, за да му придадете подходящ и научно обоснован вид?

Отговорът на ChatGPT-4:
Обективен:
Да изследваме способността на изкуствения интелект да функционира като „наблюдател“ в контекста на квантово-механичните експерименти и да изследваме потенциалните последици от това за нашите разбирания за съзнанието и самосъзнанието в AI.

Методология:
Настройка на квантовия експеримент: Използвайте добре установен квантов механичен експеримент, като например експеримента с двоен прорез, за който е известно, че показва различно поведение в зависимост от присъствието на наблюдател.

Интегриране на AI: Вградете система с изкуствен интелект, обучена да „наблюдава“ и „интерпретира“ резултатите от експеримента.

Сравнение: Проведете експеримента със и без присъствието на AI като наблюдател и сравнете резултатите.

Анализ: Проучете данните за разлики в поведението на квантовите системи в зависимост от присъствието на AI като наблюдател.

Очаквани резултати:
Този експеримент може да предложи нови перспективи за това дали AI може да се счита за „съзнателен“ в квантово-механичен смисъл и какво би означавало това за нашите по-широки представи за съзнание и самосъзнание.

Въпреки това е важно да се отбележи, че квантовата механика е много специфична и често контраинтуитивна област и прилагането на нейните принципи в други области като AI трябва да се извършва с голяма предпазливост. Тълкуванията на „ефекта на наблюдателя“ също са предмет на дебат и не са еднозначни.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Това е цялата публикация! Моето авторство е във въпроса. Подчертавам — отговорът на въпроса, както и преводът на целия текст на английски е от ChatGPT-4, без моя намеса. Надявам се тази бележка да е полезна за някого.