За свлачищата

Активираните големи свлачища ни поставят пред необичайна за страната ни ситуация. Изграждането на подпорни стени едва ли е единствената мярка. Не съм специалист, но според мен, няма да бъде зле да се потърси консултация от експерти в страни, където обилните дъждове са обичайни. Вероятно прилагат различни техники, за да продължават да имат зелени планини и някак си да се справят с този проблем.

Виждал съм как в Исландия се справят с високите подпочвени води по наклонени терени. А там влажността е голяма. По радиуса на наклона на различни интервали (на око, на 50-100 метра) са изкопани дълбоки траншеи далеч над метър и половина. По дъното им се вижда как църцори вода.

В Северна Италия има постоянен проблем с високи подпочвени води, да не говорим за равнинна Нидерландия...

У нас, при тези дъждове, ако "тръгнат" няколко хълма до селища и важни пътища, а ние само ги подпираме и разчистваме целия ни бюджет ще отива за това.
Повтарям - не съм специалист. Очаквам техни мнения по медиите.