За покриването на главата на мюсюлманските жени.

Maya Zhivkova

Simona Bogdanova

ОТНОСНО: 

Стрикното покриването на главата на мюсюлманските жени.

И небрежното отношение към покриването на други части от тялото
Най-истински случай
Място на действието: Алжир
Земетресението в Ел Аснам. Толкова мощно, че разлюлява огромна територия от страната. 
На 500 км. от епицентъра трусът подхвърля града ни и изкарва всичко живо на улицата в пълна паника.

3 часа следобед е, по къщите няма мъже, само жени и деца. Всичките се изсипват навън загубили ума и дума. Избягали са толкова бързо, че не са имали време да си сложат хаика. Така му викат там на черното наметало, което се носи по много странен начин, закриващо само едното око и изсква техника и умения за загръщането . 

Жените се оказват навън облечени в широките си шарени домашни рокли, с които седят вкъщи. И гологлави, о, ужас, по страшен от труса. Какво да правят? 

Веднага се заформят две групи, всяка с нестандартно решение. 

Едната група мигом запретва широките поли на роклите си и ги замята на главата си. Лъсват голи задници, защото се оказва, че те не носят такива подробности като гащи.

Другата група приема още по-необичайни мерки – ТЯ ИЗПРАЩА ВЪТРЕ ВКЪЩИ ДЕЦАТА СИ ДА ДОНЕСАТ ХАИКА!

Седя трепереща в Пежото гушнала детето, гледам ги и не знам кои ме изумяват повече. Но всичките не ми изглеждат нормални