За оброците

В спомените ми всеки род имаше оброк. Често оброкът беше споделен от няколко "къщи". Това е каменен кръст, оронен от времето и покрит с лишеи. Надписите по него почти не се четяха. Чел съм, че археолози открили - оброците са издитани на местата на стари до-християнски светилища.

Възможно е. 

Хората се събираха. В големи казани се вареше оброк-чорба. Попът четеше и ръсеше и т.н.

При кооперирането тези оброчни камъни бяха чупени, изтръгвани и захвърляни. Ритуалите забранени. Нямаше Бог, нямаше Светци. Науката го доказваше. Имаше Вожд и членове на Политбюро.

Мисълта, че ВЯРАТА, НАДЕЖДАТА И ЛЮБОВТА, са лоши и неверни неща се доказваше с арест. Днес със ЦЕРН. Воинственият атеизъм на комунизма рушеше оброци (камъни и ритуали), днес им се надсмива. Те са поставени в езика на омразата и невежеството...

Личното ми мнение: 

Поддържайте оброка, ако сте запазили спомена за него. Възстановете оброчните камъни, ако са разрушени. Не е скъпо. Включете в ежегодния си календар оброка на вашия род. Събирайте и познавайте рода си. Това са ви генетично най-близките хора. Не разбирате ли това, забравете. Смятате, че говоря за примитивни, отживели неща, забравете. Все едно, ще си спомните за думите ми. 

Ако сте забравили и няма кой да ви припомни, какъв е Светеца-покровител на рода ви, ще го откриете с интуицията си. Издигнете му кръст на ваше общодостъпно за близките ви място и се събирайте. Има голям смисъл да виждате периодично членовете на своя род!

Говоря на християните.

За съжаление не зная какъв е подобния ритуал при мюсюлманите и юдеите, но съм сигурен, че го има. Подкрепям ги да го поддържат.